Bc. Nikola Klozová

Master's thesis

Vývoj státního rozpočtu ČR v letech 2012-2020, fiskální úsilí a stabilizační funkce

The Czech Government Budget Survey (years 2012-2020), Fiscal Effort and Stabilizing Function
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vývojem státního rozpočtu ČR v letech 2012 – 2020, fiskálním úsilím a stabilizační funkcí v České a Slovenské republice. V první a druhé kapitole jsou vymezeny základní teoretické pojmy související s hospodářskou a fiskální politikou a státním rozpočtem ČR. Třetí až pátá kapitola je věnována popisu příjmů, výdajů a salda státního rozpočtu ČR ve vymezeném období. V šesté kapitole …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the survey of the government budget of the Czech Republic in the years 2012 – 2020, fiscal efforts and the stabilization function in the Czech and Slovak Republics. The first and second chapters define the basic theoretical concepts related to economic and fiscal policy and the government budget of the Czech Republic. The third to fifth chapters are devoted to the description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS