Bc. Jana Kořenová

Diplomová práce

Reflection of Homosexuality in Contemporary Mainstream American Cinema

Reflection of Homosexuality in Contemporary Mainstream American Cinema
Anotace:
Práce se zabývá reflexí homosexuality v současném mainstreamovém americkém filmu. Analyzuje, popisuje a porovnává sedm vybraných filmů, a to ze čtyř hledisek: reflexe veřejnosti, reflexe odborné veřejnosti, reflexe queer komunity a primárnost nebo sekundárnost tématu homosexuality.
Abstract:
The paper deals with Reflection of Homosexuality in Contemporary Mainstream American Cinema. It analyses, describes and compares seven selected films from four different points of view: reflection of the public, reflection of scholars, reflection of the queer community and primary or secondary content of the quuer topic.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2010
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy