Bc. Simona Dufková

Bakalářská práce

Současný zájem o folklorismus na příkladu folklorních souborů ze Strážnického Dolňácka

Present interest in folklorism on the example of folklore ensembles from the Strážnické Dolňácko area
Anotace:
Bakalářská práce je pohledem na současný zájem o folklorismus, kdy se jejím hlavním cílem stal výzkum motivace, která vede jedince ke členství ve vybraných uskupeních. Zkoumanou jednotkou se stali členové dvou folklorních souborů ze Slovácka, konkrétněji strážnického Dolňácka – Soubor lidových písní a tanců Danaj ze Strážnice a Folklorní soubor Petrovjan z Petrova. Součástí práce je porovnání rozdílů …více
Abstract:
This Bachelor thesis provides a view on the current interest in folklorism, its main objective being research into the motivation that leads individuals to membership of selected groups. The examined entity comprises members of two folklore ensembles from the territory of Slovacko – more specifically from the Straznicke Dolnacko region: an ensemble named Danaj performing folk songs and dances and Petrovjan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Magdalena Maňáková
  • Oponent: Mgr. Klára Císaríková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta