Bc. Ondřej HOLÝ

Diplomová práce

Zhodnocení výskytu methicilin rezistentních Staphylococcus aureus (MRSA) ve Fakultní nemocnici Ostrava za roky 2005 až 2008

Evaluation of Incidence of Methicilin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) at Faculty Hospital of Ostrava since 2005 to 2008
Anotace:
Rozbor epidemiologie, antigenní struktury a patogenita Staphylococcus aureus. Popis metod, kterými se Staphylococcus aureus diagnostikuje, prokazuje a určuje minimální inhibiční koncentrace. Zhodnocení a identifikace výskytu methicilin rezistentních Staphylococcus aureus za období 2005 ? 2008 na nemocničních odděleních Fakultní nemocnice Ostrava.
Abstract:
Analysis of epidemiology, antigen structures and pathogenicity of Staphylococcus aureus. Description of methods and diagnostic techniques to prove and determine minimal inhibition concentraction of Staphylococcus aureus. Evaluation and evidence of MRSA at hospital wards of Faculty hospital Ostrava since 2005 to 2008.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2009
Zveřejnit od: 13. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Eva Chmelařová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLÝ, Ondřej. Zhodnocení výskytu methicilin rezistentních Staphylococcus aureus (MRSA) ve Fakultní nemocnici Ostrava za roky 2005 až 2008. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta