Klára MARKOVÁ

Bakalářská práce

Drama jako prostředek k vytváření kompetencí

Drama as means to create competences
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem - Drama jako prostředek k vytváření kompetencí. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku dramatu, jeho historii, využití v mateřských školách. Popisuje metody a techniky dramatu ? dramatické výchovy. Dále jsou v práci rozebrané principy a prvky dramatické výchovy. Zaměřena je také na hlavní část práce a to na klíčové kompetence a kompetence dramatické …více
Abstract:
This thesis deals with the topic - Drama as a means to create competencies. The theoretical part is focused on drama, its history, its use in kindergartens. It describes the methods and techniques of drama - drama. Furthermore, the work disassembled principles and elements of drama. The focus is also on the main part of the paper and on key skills and competencies drama. The practical part consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Klára. Drama jako prostředek k vytváření kompetencí. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta