Bc. Linda Franková

Bakalářská práce

Kvalita života osob s mentálním postižením v chráněném bydlení sv. Michaela

Quality of life of people with mental disabilities in sheltered housing St. Michael
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na chráněné bydlení sv. Michaela, určené pro osoby s mentálním postižením. Hodnotí poskytované sociální služby a zjišťuje potřeby části klientů s lehkým mentálním postižením. Zaměřuje se na celkový rozvoj samostatnosti a soběstačnosti a potřebě žít samostatný život z pohledu klientů daného zařízení. Teoretická část se věnuje popisu a legislativě chráněného bydlení, lidským …více
Abstract:
The objective of my bachelor thesis focusesn on the sheltered housing st. Michael, designed for persons with mental disabilities. Evaluates the provided social services, to determine the needs ofclients with a slight mental disabilities. It focuses on the overal development of autonomy and self-sufficiency and the need to live a separate life from the perspective of the client device. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jaklová Střihavková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií