Bc. Linda Franková

Bachelor's thesis

Kvalita života osob s mentálním postižením v chráněném bydlení sv. Michaela

Quality of life of people with mental disabilities in sheltered housing St. Michael
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na chráněné bydlení sv. Michaela, určené pro osoby s mentálním postižením. Hodnotí poskytované sociální služby a zjišťuje potřeby části klientů s lehkým mentálním postižením. Zaměřuje se na celkový rozvoj samostatnosti a soběstačnosti a potřebě žít samostatný život z pohledu klientů daného zařízení. Teoretická část se věnuje popisu a legislativě chráněného bydlení, lidským …more
Abstract:
The objective of my bachelor thesis focusesn on the sheltered housing st. Michael, designed for persons with mental disabilities. Evaluates the provided social services, to determine the needs ofclients with a slight mental disabilities. It focuses on the overal development of autonomy and self-sufficiency and the need to live a separate life from the perspective of the client device. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Daniela Jaklová Střihavková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií