Bc. Denisa Táchová

Diplomová práce

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnanců

Privacy and protection of employees' personal data
Anotace:
Denisa Táchová: Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnanců. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany soukromí a osobních údajů zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Literární rešerše vymezila základní pojmy soukromí a jeho ochrany, přičemž připomněla zároveň ochranu soukromí ve významných dokumentech v kontextu s Evropskou …více
Abstract:
Táchová, D. Privacy and protection of employees' personal data. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2018.The diploma thesis deals with the issue of protection of privacy and personal data of employees in labor relations.Literary research has defined the basic concepts of privacy and its protection, while recalling the protection of privacy in important documents in the context of the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta