Theses 

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnanců – Bc. Denisa Táchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Denisa Táchová

Diplomová práce

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnanců

Privacy and protection of employees' personal data

Anotace: Denisa Táchová: Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnanců. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany soukromí a osobních údajů zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Literární rešerše vymezila základní pojmy soukromí a jeho ochrany, přičemž připomněla zároveň ochranu soukromí ve významných dokumentech v kontextu s Evropskou unií. Opomenuty nebyly hlavní zásady ochrany osobních údajů, které tvoří hlavní pilíř kvality ochrany. Závěr literární rešerše je věnován problematice právních prostředků na ochranu osobnosti zaměstnance a novému nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Vlastní část diplomové práce formou komparace dvou právnických osob popisuje proces zpracovávání a ochrany osobních údajů, v souvislosti s procesem přijímání nových zaměstnanců až do doby ukončení pracovního poměru. Závěr diplomové práce patří doporučením na zkvalitnění ochrany osobních údajů a diskusi.

Abstract: Táchová, D. Privacy and protection of employees' personal data. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2018.The diploma thesis deals with the issue of protection of privacy and personal data of employees in labor relations.Literary research has defined the basic concepts of privacy and its protection, while recalling the protection of privacy in important documents in the context of the European Union. The main principles of personal data protection, which constitute the main pillar of the quality of protection, were not omitted. The conclusion of the literary research is devoted to the issue of legal means to protect the personality of the employee and the new regulation of the European Union on the protection of personal data. The actual part of the diploma thesis in the form of comparison of two legal entities describes the process of processing and protection of personal data in connection with the process of recruiting until the termination of the employment relationship. The conclusion of the thesis is a recommendation to improve the protection of personal data and discussion.

Klíčová slova: ochrana osobních údajů, soukromí, zákon o ochraně osobních údajů

Keywords: protection of personal data, privacy, law on protection of personal data

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/58444 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 00:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz