Veronika Mášová

Bachelor's thesis

Sociálně patologické jevy u mladistvých v sociálně vyloučené lokalitě Josefov

Socially Pathological Phenomena Within Adolescent Children Amongst the Socially Excluded Community of Josefov
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá sociálně patologickými jevy u mladistvých v sociálně vyloučené lokalitě Josefov, blíže se věnuje kriminalitě mladistvých v této lokalitě. Je celkem rozdělena do tří kapitol. Teoretická část bakalářské práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola charakterizuje nežádoucí patologické jevy ve společnosti, pojednává o exogenních činitelích deviantního chování. Kapitola …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with socially pathological phenomena within adolescent children in the socially excluded Josefov location, more closely concentrates on juvenile deliquency. It is divided into three chapters. The theoretical part of bachelor thesis is divided into two chapters. The first chapter describes undesirable pathological phenomena in society, presents exogenous factors of deviant …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2018

Thesis defence

 • Date of defence: 25. 1. 2019
 • Supervisor: Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
 • Reader: PhDr. Josef Kasal, MBA, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 7. 2. 2019 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses oe9nn3 oe9nn3/4
7/2/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.