Bc. Alžběta Matějková

Bachelor's thesis

Analýza produktu jako zdroje konkurenční výhody z pohledu zákazníka a společnosti. Implementace zjištěných výsledků, metodiky inovace produktu a její význam pro rozvoj společnosti, opatření a aktivity v průběhu životního cyklu produktu

Product analyse as source of competition advance, from view of customer and company, implementation of realized outcomes, methodology of product inovation and it’s signification for companie’s development, arrangement and activities during product life cycle
Anotácia:
Obsahem bakalářské práce je podrobné seskupení potřebných informací a reálií spadající do tématiky nové závěrečné maturitní zkoušky středního vzdělání. Tyto informace jsou posléze postupně implementovány do analýzy produktu, jakožto hlavního tématu a procesu této bakalářské práce. Pozornost je též věnována názorům odlišných skupin osob na novou koncepci maturitní zkoušky a rozboru stávajícího prostředí …viac
Abstract:
Content of my thesis is detailed grouping of needed information, which is included in subject matter of new final leaving examination in secondary school education. This information is gradually implemented into analysis of product, what is as main theme and process of this thesis. Attention is also devoted to opinions of different groups of people on new conception of leaving examination and also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedúci: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní