Alena Vyskočilová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Zpracování analýzy potřeb sociálně preventivních programů pro děti ve věku 12 – 15 let v regionu Polensko z pohledu metodiků prevence základních škol

Abstract:
Cílem absolventské práce je zpracování analýzy potřeb sociálně preventivních programů pro děti ve věku 12-15 let v regionu Polensko z pohledu metodiků prevence základních škol. Výzkum je veden deduktivní metodou s využitím techniky dotazníku. V teoretické části se nejprve věnuji terminologii, legislativnímu vymezení sociální práce v oblasti prevence a průsečíku sociální práce se školskou prevencí. …more
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze processing needs of socially preventative programs for children aged 12-15 in the region Polensko from methodologists of prevention point of view. The research is conducted by the deductive method using the questionnaire technique. The theoretical part focuses on the terminology, the legislative definition of social work in the field of prevention and the intersection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Hana Štěpánková
  • Reader: Mgr. Lenka Gaaman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc