Josef Doškář

Bakalářská práce

Aplikace pro pochopení práce s frameworky AngularJS a KnockoutJS

Application for understanding the work with frameworks AngularJS and KnockoutJS
Anotace:
Mnoho moderních aplikací je dnes implementováno v javascriptu pomocí frameworků pro umožnění flexibilního a efektivního vývoje. Tento trend vedl ke vzniku mnoha javascriptových frameworků a je tedy často těžké vybrat si, který z nich využijeme. Tato bakalářská práce má za úkol porovnat, popsat a zhodnotit dva z nich: AngularJS a KnockoutJS. Práce se soustředí především na možnosti a rozdíly obou frameworků …více
Abstract:
Many modern applications are nowadays implemented in JavaScript using frameworks, due to flexible and efficient development. This trend has led to emergence of many JavaScript frameworks so it is often hard to choose which one to use. This bachelor thesis aims to compare, describe and evaluate two JavaScript frameworks: AngularJS and KnockoutJS. It will mainly concentrate on possibilities and differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Stanislav Vojíř
  • Oponent: Jiří Hradil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50467