Bc. Nikola SKŘIVANOVÁ

Diplomová práce

Studie aplikace CMM, RTG a CT měření

Study of CMM, RTG and CT measurements
Anotace:
Diplomová práce je zpracována v rámci zkušební laboratoře MD ELEKTRONIK spol. s r.o. Díky podrobné studii aplikace CMM, RTG a CT měření a následné aplikaci vznikly podklady pro tvorbu zkrácené metodiky použití těchto měřicích strojů. Cílem práce je vypracování této metodiky vhodné pro aplikace společnosti.
Abstract:
The master thesis was elaborated within the testing laboratory of MD ELEKTRONIK spol. s r.o. Thanks to a detailed study of the application of CMM, X-ray and CT measurement and subsequent application, the basis for the creation of a comprehensive methodology for the use of these measuring machines was created. The aim of this thesis is to devel-op a measurement methodology suitable for company applications …více
 

Klíčová slova

CMM RTG CT MSA Cg Cgk
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Martin Melichar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKŘIVANOVÁ, Nikola. Studie aplikace CMM, RTG a CT měření. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/