Petr RYCHTÁŘ

Bakalářská práce

Specifika marketingu na trhu B2B

Specifics of marketing on B2B market
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku marketingu B2B trh?. V práci jsou zanalyzovány jednotlivé marketingové nástroje pouţívané na trhu organizací s praktickými poznatky ze společnosti Faiveley Transport Lekov. Práce pojednává o B2B prostředí, dále je zde popsán marketingový mix společnosti FT Lekov. Stěţejní částí práce je vytvoření marketingové situační analýzy a následné provedení SWOT analýzy …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on dilemma of marketing on B2B market. In this work, there are analysed out marketing tools in detail, used on organisation´s market with practical knowledge from Faiveley Transport Lekov, a.s. company. Thesis deals with B2B environment, far there is described marketing mix of FT Lekov company. The fundamental part of the work is a creation of marketing situational analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Čechurová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYCHTÁŘ, Petr. Specifika marketingu na trhu B2B. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/