Roman Valenta

Bakalářská práce

Závislostní chování jako životní styl

Addictive behavior as a lifestyle
Anotace:
Práce pojednává o závislostech, jako životním stylu, v empirické i praktické rovině. Obsahem se dotýká kategorií, s tématem souvisejících a to co je životní styl, determinanty které ho ovlivňují, jeho současné pojetí, dále se věnuje sociálním patologiím, jejich vymezením, etiologii a typologii. V kapitole závislostní chování se věnuje teoriím vzniku závislostí, jejich typologiím a rizikovým skupinám …více
Abstract:
The study explores addictions as a lifestyle both at the empiric and practical level. Its content deals with categories related to the subject, namely what the lifestyle is, the determinants exerting influence on it, its up to date concept and it also deals with the social pathologies, their definition, etiology and typology. The chapter concerning addictions deals with the theories explaining the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valenta, Roman. Závislostní chování jako životní styl. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika