Theses 

Project of Digital Marketing Strategy for ACLEDA Bank Plc in Cambodia – Bc. Sienghour Seng

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Sienghour Seng

Master's thesis

Project of Digital Marketing Strategy for ACLEDA Bank Plc in Cambodia

Project of Digital Marketing Strategy for ACLEDA Bank Plc in Cambodia

Abstract: Cambodia is one of the potential markets in ASEAN countries that attracts for both local and foreign direct investment. This attraction is resulted from its natural resource abundance, low labor cost and political stability. As consequent, it contributes to economic development, improvement of living standard and modernizes its urban and rural area. Generally, to strengthen the economic development, it requires a very strong financial system that involve by strong financial institutions. In Cambodia, ACLEDA Bank Plc. has played a very important role for serving the financial services, whereas it has dominated Cambodian financial market over 10 years. The aim of this thesis is to address a new digital marketing campaign project for booting up its products and services awareness and customer engagement. This thesis will figure out ACLEDA Bank Plc's current marketing situation and propose a significant project that helps ACLEDA Bank Plc. to retain and stay close with their potential and existing customer via digital channel particularly social net-work like Facebook and YouTube.

Abstract: Kambodža je jedním z potenciálních trhů zemí ASEAN, který přitahuje jak lokální, tak zahraniční přímé investice. Tato přitažlivost je výsledkem hojnosti přírodních zdrojů, nízkých nákladů na pracovní sílu a politické stability. To přispívá k ekonomickému rozvoji, zlepšování životní úrovně a modernizaci městských a venkovských oblastí. Posílení hospodářského rozvoje obecně vyžaduje velmi silný finanční systém zahrnující silné finanční instituce. Co se týče poskytování finančních služeb, v Kambodži hraje velmi důležitou roli ACLEDA Bank Plc., která dominuje kambodžskému finančnímu trhu již přes 10 let. Cílem této diplomové práce je vytvořit nový projekt digitálně marketingové kampaně pro zvýšení povědomí o jejích produktech a službách a vztahů se zákazníky. Tato diplomová práce zahrne současnou marketingovou situaci ACLEDA Bank Plc. a navrhne projekt, který významně pomůže ACLEDA Bank Plc. udržet si současné zákazníky a oslovit i své potenciální zákazníky prostřednictvím digitálních kanálů, zejména sociálních sítí jako jsou Facebook a YouTube.

Keywords: bankovnictví, digitální marketing, marketing sociálních médií, strategie, povědomí o produktech a službách, vztahy se zákazníky, fanoušci a stoupenci

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2016
  • Accessible from:: 18. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42528 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Seng, Sienghour. Project of Digital Marketing Strategy for ACLEDA Bank Plc in Cambodia. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 05:21, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz