Veronika Skoblíková

Bakalářská práce

Důsledky stárnutí obyvatelstva na sociální a zdravotní systém v Jihočeském kraji

The Impact of Population Ageing on the Social and Health Care System in the South Bohemian Region
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku stárnutí obyvatelstva v Jihočeském kraji. Cílem práce je analyzovat a předpovědět demografické důsledky způsobené zvyšováním naděje dožití a zároveň snižováním porodnosti. Varovným signálem této práce je projekce obyvatelstva Jihočeského kraje do roku 2037, která souvisí s otázkou zajištění dostačující péče pro seniory v tomto kraji. V práci jsou vyjmenovány …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of population ageing in the South Bohemian Region. The aim of the thesis is to analyse and predict the demographic consequences caused by the increasing life expectancy, concurrent with declining birth rate. The red flag of the thesis is the projection of the population of the South Bohemian Region until 2037 related to the matter of providing sufficient care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Ladislav Průša
  • Oponent: Vojtěch Krebs

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76727