Miriam SOVOVÁ

Bakalářská práce

Dobývání renty v experimentech

Rent seeking in experiments
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje teorii veřejné volby, jakožto směru propojující ekonomii s politologií, a experimentální ekonomii a vzájemné spojení těchto dvou disciplín, přičemž tyto jsou jasně determinovány. Dále je popsána experimentálně testovaná teorie veřejné volby a hlavní experimenty, které jsou v daném odvětví navrženy a realizovány. Celá teoretická část je zaměřena především na dobývání …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with public choice theory, which is discipline connecting economics with political science, and experimental economics and mutual connection of these two disciplines, which are strictly determined. Then is described experimental public choice theory and main experiments suggested and realized in this field. The whole theoretical part is mainly aimed at rent seeking and rent seeking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Ing. David Martinčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOVOVÁ, Miriam. Dobývání renty v experimentech. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická