Mgr. Nikola Sikorová

Bakalářská práce

Využití dokumentace v ošetřovatelském procesu - komparace Česká republika a Belgie

Usage of documentation in nursing process - comparison Czech Republic with Belgium
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním ošetřovatelské dokumentace v ošetřovatelském procesu mezi Českou republikou a Belgií. První část práce se věnuje problematice ošetřovatelského procesu, ošetřovatelské dokumentace a s ní spojenému legislativnímu rámci dokumentace. Druhá část je věnována analýze získaných dat z provedeného průzkumu pomocí dotazníků. Tento průzkum probíhal na odděleních kardiologických …více
Abstract:
Bachelor thesis concerns with comparsion of nursing documentation in nursing process between Czech republic and Belgium. First part applies itself to problems of nursing process, nursing documentation and its legislation. Second part applies to analyse dates from performed research by the help of question-forms. This research was to departments of cardiology clinics at faculty hospitals in Brno and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta