Bc. Veronika Crhonková

Bachelor's thesis

Komunikační schopnosti dětí z vícejazyčného prostředí

Communication skills of children from multilingual environment
Anotácia:
Výchova dětí ve vícejazyčném prostředí je vzrůstajícím fenoménem dnešní doby. Závěrečná práce se v první teoretické části věnuje vývoji jazyka a řeči dětí, druhá teoretická část popisuje pojmy, jako jsou bilingvismus, multilingvismus, jejich členění či specifika řečového vývoje dětí žijících v multijazyčném prostředí. Empirická část se již věnuje vlastnímu šetření v multilingvních rodinách, které analyzuje …viac
Abstract:
The education of children in a multilingual environment is an increasing phenomenon of our time. The thesis deals with the development of children 's language and speech in the first theoretical part, the second theoretical part describes terms such as bilingualism, multilingualism, their classification or specific features of speech development of children living in multilingual environment. The empirical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta