Bc. Jakub Špika

Master's thesis

Nezamýšlené důsledky spotřebního jednání lidí

Unintended consequences of consumer behavior of people
Abstract:
Diplomová práce se zabývá nezamýšlenými důsledky spotřebního jednání lidí. Základním cílem je nalézt a analyzovat spojitost mezi spotřebou zboží určitého segmentu a konkrétní situací v rozvíjející se zemi třetího světa. Dále se práce zabývá rolí marketingové komunikace a jejího vlivu na spotřební jednání. V této práci jde konkrétně o vliv spotřeby elektroniky na vznik a průběh válečného konfliktu v …more
Abstract:
This thesis deals with the unintended consequences of consumer behaviour of people. The main objective is to identify and analyze the link between consumption of certain goods and the specific situation in a developing country. Next issue is the role of marketing communication and its impact on consumer behavior. Particular case reffered in this thesis is about impact of consumption of electronics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní