Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu – Bc. Sabina Vojtíšková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Sabina Vojtíšková

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

The Marketing Communication Mix of the Selected Enterprise - Product

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je návrh – projekt marketingového komunikačního mixu vybraného podniku, v tomto případě penzionu Uko. Jako teoretická východiska pro tuto práci jsou použity koncepty marketingového mixu, tedy koncept 4P, a mixu nástrojů marketingové komunikace. Ty jsou následně aplikovány na specifickou oblast hotelnictví oborově a speciálně pak pro daný podnik. Na základě těchto teoretických východisek bude zpracováno vlastní projektové řešení, kde na základě analytických projektových vstupů bude navržen modifikovaný marketingový komunikační mix.

Abstract: The subject of this thesis is a proposal – project of the marketing communication mix of the selected enterprise, in this case guesthouse Uko. As a theoretical basis for this thesis are used concepts of the marketing mix, i.e. the concept of 4P, and the mix of marketing communication tools. These are subsequently applied to a specific area of hotel industry and then especially for the enterprise. On the base of these theoretical basis will be processed their own project solutions, where based on analytical project inputs will be proposed modified marketing communication mix.

Klíčová slova: Marketingový komunikační mix, reklama, podpora prodeje, direct marketing, osobní prodej, public relations, penzion Uko, Marketing Communication Mix, Advertising, Sales Promotion, Personal Sales, Guesthouse Uko

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 01:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz