Bc. Sabina Vojtíšková

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

The Marketing Communication Mix of the Selected Enterprise - Product
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je návrh – projekt marketingového komunikačního mixu vybraného podniku, v tomto případě penzionu Uko. Jako teoretická východiska pro tuto práci jsou použity koncepty marketingového mixu, tedy koncept 4P, a mixu nástrojů marketingové komunikace. Ty jsou následně aplikovány na specifickou oblast hotelnictví oborově a speciálně pak pro daný podnik. Na základě těchto teoretických …více
Abstract:
The subject of this thesis is a proposal – project of the marketing communication mix of the selected enterprise, in this case guesthouse Uko. As a theoretical basis for this thesis are used concepts of the marketing mix, i.e. the concept of 4P, and the mix of marketing communication tools. These are subsequently applied to a specific area of hotel industry and then especially for the enterprise. On …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní