Bc. Zhanna Baturko

Bakalářská práce

Integrace Ukrajinců v České republice

Integration of Ukrainians in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá s největší žijící komunitou v České republice, Ukrajinci. Terénní průzkum byl zaměřen na město Brno, kde v období 6ti měsíců byly zhotoveny dotazníky s Ukrajinskými lidmi. V práci jsem se snažila zahrnout všechny důležité témata, které se zabývají problematikou Ukrajinců v České republice. Po zhotovení kapitol, jsem studovala národní fakta a historii Ukrajinců. Také jsem …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the largest living community in the Czech Republic, the Ukrainians. Terrein survey was focused on city Brno, where in period of 6 moths were made questionnaires with Ukrainian people. In work, I tried to use all important topics, which deals with problems of Ukraininan people in the Czech Republic. After chapters made, I spent time with studies of their national facts and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hons
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy