Theses 

Integrace Ukrajinců v České republice – Bc. Zhanna Baturko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics

Bc. Zhanna Baturko

Bachelor's thesis

Integrace Ukrajinců v České republice

Integration of Ukrainians in the Czech Republic

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá s největší žijící komunitou v České republice, Ukrajinci. Terénní průzkum byl zaměřen na město Brno, kde v období 6ti měsíců byly zhotoveny dotazníky s Ukrajinskými lidmi. V práci jsem se snažila zahrnout všechny důležité témata, které se zabývají problematikou Ukrajinců v České republice. Po zhotovení kapitol, jsem studovala národní fakta a historii Ukrajinců. Také jsem se zaměřila na historii migrace, motivace, způsoby migrace a její cíle. Má koncentrace byla také zaměřena na každodenní život, bydlení, volný čas, práci nebo zvyky a náboženství.

Abstract: Bachelor thesis deals with the largest living community in the Czech Republic, the Ukrainians. Terrein survey was focused on city Brno, where in period of 6 moths were made questionnaires with Ukrainian people. In work, I tried to use all important topics, which deals with problems of Ukraininan people in the Czech Republic. After chapters made, I spent time with studies of their national facts and history of their state. Also I focused on history of migration into the Czech Republic, the motivations, way of migrations and the goal of it. My concetration was also focused on everyday life, way of accomodation, leisure time, job or habits and religion.

Kľúčové slová: Ukrajinci, Ukrajina, imigrant, integrace, emigrace

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedúci: Mgr. Zdeněk Hons
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 4. 2019 07:06, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz