Bc. Kristýna FEDELEŠOVÁ

Master's thesis

Kampaň na očkování proti rakovině děložního čípku: praktiky biomoci a navozování strachu v praxi.

The Campaign for Vaccination against Cervical Cancer: Biopower Practices and Creating of Fear in Practice.
Abstract:
Práce se zaměřuje na problematiku reklamní kampaně propagující očkování proti rakovině děložního čípku. Konkrétně se zabývá tím, jakým způsobem tato kampaň využívá skrytou individualizující (bio)moc a zda tato (bio)moc může ovlivňovat jedince, aniž by si to on sám uvědomoval. Výzkum se skládá ze dvou částí: jednak z polostrukturovaných rozhovorů s dvaceti ženami - matkami, které nechaly svoji dceru …more
Abstract:
The thesis focuses on the problematics of advertisement campaign which promotes vaccination againts cervical cancer. Specifically, the thesis deals with the way how the campaign uses hidden (bio)power and whether this (bio)power can influence individual. The research is composed of two parts: at first from twenty semi-structured interviews with mothers, who let have their daughters vaccinated, at second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Michal Růžička, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FEDELEŠOVÁ, Kristýna. Kampaň na očkování proti rakovině děložního čípku: praktiky biomoci a navozování strachu v praxi.. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/