Tereza KOLINGEROVÁ

Bakalářská práce

Typy konfliktů a jejich příčiny ve firmě

Types of conflicts and their causes in the organization
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na "Typy konfliktů a jejich příčiny ve firmě". Téma konfliktů jsem zvolila z důvodu jejich aktuálnosti, neboť se s nimi všichni setkáváme takřka denně. Konflikty nás ovlivňují v našich životech, ať už osobních či těch pracovních, a ne každý se s nimi umí vypořádat. Cílem práce byla analýza konfliktů v podniku a návrhy opatření, které by konfliktům zcela zamezily či alespoň …více
Abstract:
The present work is focused on "Types of conflicts and their causes in the company". I chose the topic of conflicts because of their topicality, because everybody faces them almost daily. Conflicts affect us in our lives, whether personal or professional and not everyone can deal with them. The aim of the thesis was to analyze conflicts in the company and proposed measures that would avoid conflicts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Dvořáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLINGEROVÁ, Tereza. Typy konfliktů a jejich příčiny ve firmě. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management