Mgr. Milada Bobková, Ph.D.

Master's thesis

Kvalifikační předpoklady a hodnocení veřejných zakázek. (Komparace s Rakouskem)

Qualifications and Evaluation of Public Procurement. (Comparison with Austria)
Abstract:
V souvislosti se zadáváním veřejných zakázek se stále hledají mechanismy, které by tento proces zlepšily a zjednodušily. Tato diplomová práce se zaměřuje na možnost nahrazování dokladů prokazujících kvalifikaci, což představuje podstatné zefektivnění procesu zadávání veřejných zakázek. Nahradit doklady lze předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v České republice, případně v Rakousku …more
Abstract:
In respect of public procurements awarding mechanisms which would improve and simplify this process are being looked for all the time. This diploma thesis focuses on the possibility to substitute the documents which prove qualification what represents substantial making the process of public procurements awarding more effective. It is possible to substitute documents by presenting the extract from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2019
  • Supervisor: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta