Bc. Petra Klosová

Diplomová práce

Volba optimálních mediatypů pro reklamní kampaň

Selection of the optimal mediatypes for the advertising campaign
Anotace:
V diplomové práci se věnuji popisu procesu tvorby reklamní kampaně od jejího zadání, přes její průběh až po realizaci a vyhodnocení kampaně společnosti. Zaměřuji se detailněji zejména na proces výběru vhodného mediatypu pro reklamní kampaň. V teoretické části se věnuji jednotlivým fázím výběru mediatypů a vysvětluji základní pojmy. V praktické části se zabývám popisem přípravy „launchovací“ kampaně …více
Abstract:
In my diploma thesis I describe the process of creating an advertising campaign from assignment, through process and implementation and evaluation of the campaign. I am more focused on the process of selection of the optimal mediatypes for the advertising campaign. The Theoretical part deals about selection of media types and explanation basic concepts. The practical part is about the description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Petr Majerik
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní