Eliška VÁCLAVÍKOVÁ

Diplomová práce

Dozor a kontrola činnosti obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Supervision and control of corporation's activity according to law 128/2000 Sb.
Anotace:
Téma mé diplomové práce se zaměřuje na dozor a kontrolu činnosti obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Práci člením na 5 kapitol. V těchto kapitolách pojednávám o základních pojmech vztahujících se k této problematice, právnímu vývoji dozoru a kontroly od roku 1990 až do roku 2006 a aktualní pravní upravě a problematice dozoru a kontroly činnosti obcí podle zákona o obcích.
Abstract:
My thesis is focused on supervision and control of activities of municipalities pursuant to the Act no. 128/2000 Coll., on Municipalities. MY thesis is consist of 5 chapters. In these chapters I define the basic concepts relating to these issues, I deal with the legal development of supervision and control during the period from 1990 till 2006 and I deal with the actual legal regulations and issues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Václav Henych

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCLAVÍKOVÁ, Eliška. Dozor a kontrola činnosti obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická