Mgr. Tereza Karásková

Diplomová práce

Úspěšný návrat na trh práce u osob starších 50-ti let

Successfull return of people over 50 to labour market
Anotace:
Tématem práce je úspěšný návrat na trh práce u osob, kterým bylo více jak 50 let, když ztratili zaměstnání. Cílem je pojednat o trhu práce, nezaměstnanosti a možnostech osob 50+, jak mohou nalézt cestu pro získání svého nového pracovního uplatnění. Teoretická část se věnuje trhu práce, důsledkům dlouhodobé nezaměstnanosti na jedince a rizikovým skupinám, konkrétně pak osobám 50+. Dále je pojednáno …více
Abstract:
The theme of this work is the successful return to the labor market of those people who were older than 50 years when lost their job. The aim is to discuss the labor market, unemployment and possibilities of how can 50+ persons find a way to get their new job. The theoretical part is devoted to the labor market, the impacts of long-term unemployment on individuals and groups at risk, namely those 50 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta