Bc. Nikol Kramolišová

Diplomová práce

Pracovní spokojenost a její vztah k fluktuačním tendencím

Job satisfaction and its relationship to turnover intentions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi pracovní spokojeností a fluktuačními tendencemi zaměstnanců ve vybrané firmě. V teoretické části práce jsou nejprve představeny různá pojetí pracovní spokojenosti a také teoretická východiska tohoto konceptu - jednofaktorová a dvoufaktorová teorie. Pracovní spokojenost lze pojímat jako fenomén, jenž je ovlivňován řadou aspektů, které nazýváme jako faktory …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the relationship of job satisfaction and turnover intentions of employees in the chosen company. In the theoretical part of this thesis different conceptions of job satisfaction and its theoretical bases are defined, e.g. one-factor and two-factor theory. Job satisfaction is phenomena which is influenced by several aspects – factors of job satisfaction. Therefore I discuss …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta