Bc. Nikol Kramolišová

Master's thesis

Pracovní spokojenost a její vztah k fluktuačním tendencím

Job satisfaction and its relationship to turnover intentions
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi pracovní spokojeností a fluktuačními tendencemi zaměstnanců ve vybrané firmě. V teoretické části práce jsou nejprve představeny různá pojetí pracovní spokojenosti a také teoretická východiska tohoto konceptu - jednofaktorová a dvoufaktorová teorie. Pracovní spokojenost lze pojímat jako fenomén, jenž je ovlivňován řadou aspektů, které nazýváme jako faktory …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the relationship of job satisfaction and turnover intentions of employees in the chosen company. In the theoretical part of this thesis different conceptions of job satisfaction and its theoretical bases are defined, e.g. one-factor and two-factor theory. Job satisfaction is phenomena which is influenced by several aspects – factors of job satisfaction. Therefore I discuss …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta