Lukáš Sideradis

Bachelor's thesis

Metoda hraničních prvků pro řešení Poissonovy rovnice ve 3D

Boundary element method for the Poisson equation in 3D
Abstract:
Tato práce se zabývá řešením Poissonovy rovnice ve 3D pomocí metody hraničních prvků. Postup je založen na přeformulování okrajového problému pomocí hraničních integrálních rovnic, které lze následně řešit pomocí několika různých přístupů. Získané výsledky jsou porovnány s přesným analytickým řešením.
Abstract:
This work describes the solution of Poisson's equation in 3D using the boundary element method (BEM). The method is based on reformulation of the boundary problem using boundary integral equations (BIE), which can subsequently be solved using several different approaches. Obtained results are then compared to an exact analytical solution.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: Jan Zapletal
  • Reader: Michal Merta

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika