Bc. Barbora Syptáková

Diplomová práce

Kontrola příspěvku na péči pohledem pracovníků oddělení příspěvku na péči

The Care Allowance Check by Staff of the Care Allowance Department
Anotace:
Téma diplomové práce nese název "Kontrola příspěvku na péči pohledem pracovníků oddělení příspěvku na péči". Příspěvek na péči je jedna z nejčastěji vyplácených sociálních dávek, ale stále dochází k nepochopení mezi lidmi, k čemu tato dávka primárně slouží. Z tohoto důvodu poté dochází ke zneužívání této dávky. Teoretická část vymezuje tematiku sociálního zabezpečení a rozdělení jeho tří pilířů. Blíže …více
Abstract:
The topic of the thesis is called "The care allowance check by staff of the care allowance department." The care allowance is one of the most frequently paid social benefits, but there is still misunderstanding among the people for which this benefit primarily serves. From this reason, that benefits is being abused. The theoretical part topic defines social security and the distribution of its three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Syptáková, Barbora. Kontrola příspěvku na péči pohledem pracovníků oddělení příspěvku na péči. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe