Nikola Šponarová

Bakalářská práce

Tvorba a optimalizace webu pomocí dostupných on-line nástrojů

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a optimalizací webové stránky pomocí dostupných on-line nástrojů. Hlavním cílem práce je vznik webové stránky pro restauraci. Mezi dílčí cíle mimo jiné patří optimalizace stránek z hlediska SEO a hodnocení optimalizace pomocí vybraných analytických nástrojů. Výstupem práce je kompletně funkční web.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design, implementation and optimization of a website by the means of accessible online tools. The main focus of this thesis is the development of a specific website for a restaurant. Other goals include this work also focuses on optimization of the website based on the SEO and evaluation of the optimization by the means of chosen analytic tools. The output of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miloslava Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šponarová, Nikola. Tvorba a optimalizace webu pomocí dostupných on-line nástrojů. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní