Ing. Petra Nečasová

Bachelor's thesis

Vnitřní účetní směrnice podniku

Internal Accounting Rules of the Company
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Vnitřní účetní směrnice podniku“ je analyzovat legislativní úpravu tvorby interních účetních směrnic a zpracovat návrh směrnic pro konkrétní účetní jednotku. Na základě teoretických východisek a související legislativy jsem provedla analýzu systému směrnic v konkrétním podniku a navrhla nový systém směrnic, který by měl usnadňovat vnitřní řízení podniku. Podrobněji je rozebrána …viac
Abstract:
The goal of the bachelor thesis: “Internal Accounting Rules of the Company” is to analyze legislative regulations of creating internal accounting rules and to cover the scheme of internal regulations for a particular accounting entity. Based on the theoretical background and related legislation I analyzed the system of internal regulations in a particular company and a proposed new system of internal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta