Richard Pinka

Master's thesis

Concept of cloud application for improvement the interactions of participants of the building development processes at the world building industry and manufacturing industry markets.

Abstract:
Stavební průmysl se v průběhu staletí progresivně rozrůstal do svých současných technologických a kvalitativních rozměrů. Jeho neustálý růst je zřejmý a jeho výrobní výsledky padají a rostou na základě schopností plánovat, konstruovat a také udržovat stavební projekty dle technických zásad a pravidel. Jak se implementují inovace v stavebních procesech, celé spektrum účastníků stavebních procesů přestává …more
Abstract:
Construction industry has been gradually and progressively evolving over the centuries. Demand for the growth is certain and industry results are falling and raising with the ability to plan, construct and maintain construction projects according the technical laws. As new innovations are implemented to construction processes, all spectre of construction industry participants cannot reach demanded …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2016

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty