Barbora LÁRYŠOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Paliativní péče pohledem ošetřovatelství

Palliative care from the perspective of nursing
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku paliativní péče a ošetřovatelskou péči o umírajícího pacienta. V teoretické části jsou definovány pojmy umírání, smrti a paliativní péče. Jsou zde zmapovány potřeby a potíže umírajícího pacienta, včetně komunikace a péče o rodinu. Praktická část obsahuje vlastní šetření ve formě kvantitativního výzkumu, který mapuje a porovnává informovanost všeobecných …more
Abstract:
This thesis focuses on the issue of palliative care and nursing care of the dying patient. The theoretical part defines the concepts of dying, death and palliative care. The needs and troubles of a dying patient, including communication and family care, are mapped here. The practical part contains its own survey in the form of quantitative research, which maps and compares the information of general …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Kroupová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LÁRYŠOVÁ, Barbora. Paliativní péče pohledem ošetřovatelství. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/