Theses 

Přiravennost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základního vzdělávání – Bc. Jiřina Bartesová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiřina Bartesová

Diplomová práce

Přiravennost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základního vzdělávání

Rediness of Childen with Special Educational Needs for Entering Elementary Education

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na zvládnutí požadavků základního vzdělávání. Je členěna do čtyř částí. První tři kapitoly se zabývají terminologickými východisky, faktory, které ovlivňují proces edukace a specifiky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání. Závěrečná kapitola obsahuje kvalitativní výzkum, vymezuje návaznost předškolního a základního vzdělávání. Součástí jsou kazuistiky dětí. Přílohou je třídní vzdělávací program mateřské školy a ukázky prací dětí z projektového vyučování.

Abstract: The diploma thesis is focused on the readiness of the children with special educational needs to handle the demands of the basic education. It is divided into four parts. The first three chapters deal with the terminology basis, factors affecting the process of education and the specific features of the framework educational program for preschool and elementary education. The final chapter contains the qualitative research, defines the continuity of the preschool primary education. Included are children’s case reports and the enclosure containing a kindergarten class educational program; project instruction is represented by the samples of children’s work.

Klíčová slova: edukace, integrace, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, projektové vyučování, předškolní vzdělávání, základní vzdělávání education, integration, child with the special educational needs, counseling, framework educational program, school educational program, project instruction, preschool education, elementary education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz