Bc. Markéta Konečná

Diplomová práce

Marketingový mix vybrané destinace

Marketing Mix of the chosen Tourism Destination
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem vybrané destinace. V teoretické části jsou definovány pojmy jako marketingový mix, služby v cestovním ruchu a distribuční cesty destinace. V praktické části je představena samotná destinace, Řecko. A dále jsem rozebrala marketingový mix této země. Pomocí dotazníkového šetření byl zjištěn vliv řeckého marketingového mixu na české turisty. Dále bylo …více
Abstract:
This thesis deals with a marketing mix in selected destination. In a theoretical part defines terms like marketing mix, services, tourism and travel destination distribution. In the practical part is presented a destination, Greece. And then I analyzed the marketing mix for this country. Using the survey was found to influence Greek marketing mix on Czech tourists. It was also established what is interest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Alena Pilná
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní