Lucie LIPČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Jak rozvíjet prosociální chování u dítěte v mateřské škole?

How to developed a child´s prosocial behavior in the kinderkarten?
Anotace:
Práce se zabývá tématem prosociálního chování u předškolních dětí a možnostmi rozvoje tohoto chování v prostředí mateřských škol. Teoretická část shrnuje a analyzuje dostupné poznatky z odborné literatury. V prvé řadě se orientuje se na charakteristiku vývojového období dítěte předškolního věku v oblasti rozvoje kognitivní, emoční a sociální složky. Dále definuje prosociální chování a vystihuje ho …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of prosocial behavior in preschool children and enable the development of this behavior in the environment of kindergarten. The theoretical part summarizes and analyzes the available evidence from the scientific literature. It focuses on the characteristics of the developmental stage of the child's pre-school age in the development of cognitive, emotional and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2014
Zveřejnit od: 3. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Swierkoszová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIPČÍKOVÁ, Lucie. Jak rozvíjet prosociální chování u dítěte v mateřské škole?. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta