Bc. Pavlína Dohnálková

Bakalářská práce

Komunikační kompetence u dítěte s poruchou autistického spektra v mateřské škole logopedické

Communication Skills for a Child with Autism Spectrum Disorder in Kindergarden for Children with Language and Speech Disorder
Anotace:
Bakalářská práce pojednává obecně o problematice autismu a komunikace a ve výzkumné části se zaměřuje na analýzu komunikačních schopností u dítěte s poruchou autistického spektra. Práce je rozdělena na tři kapitoly, první dvě tvoří teoretickou část a třetí kapitola tvoří část praktickou. První kapitola vymezuje základní pojmy poruch autistického spektra. Zabývá se klasifikací poruch autistického spektra …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with autism in general and the practical part is focused on the analysis of communication skills of children with autism. The bachelor thesis is devided into three chapters, two of them are theoretical and the third is the practical one. The first chapter defines basic terms of autism. First chapter also deals with classification of autism, development of children with autism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta