Mgr. Lujza Medvecká

Bakalářská práce

Model subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Tlumačov 1

Subsidence and thermal history of the Tlumačov 1
Abstract:
The one dimensional model (1D) of thermal history and subsidence of the Tlumačov-1 borehole was created in order to determine the thickness of missing units. The reliability of the model was verified by using vitrinite reflectance Rr [%] and bottom hole temperature measurement as calibration parameters (Hantschel & Kauerauf et. al. 2009). Studied borehole is located in the prospection area Vizovice …více
Abstract:
Jednorozměrný model (1D) subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Tlumačov-1 byl vytvořen pro určení mocnosti dnes chybějících jednotek. Spolehlivost modelu byla ověřena pomocí měřených hodnot odraznosti vitrinitu Rr [%] a ustálených teplot ve vrtu (Hantschel & Kauerauf et. al. 2009). Studovaný vrt Tlumačov-1 je lokalizovaný v oblasti Vizovických vrchů na východě České republiky. Vrt Tlumačov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta