Bc. Jitka Žáková

Master's thesis

Fenomén food hacking v diskurzu studií nových médií

Food Hacking within New Media Studies Discourse
Anotácia:
Cílem práce je zmapovat a definovat jednu z hraničních oblastí umění nových médií, tvorbu na pomezí gastronomie, umění a nových médií. Nejdříve se zaměříme na historii a vývoj tohoto vztahu od druhé poloviny dvacátého století do současnosti. Budeme sledovat způsob, jakým přispěla nová média a praxe, která je obklopují (hacking, hactivismus, DIY), k rozvoji Food hackingu.Ty aplikuji na projekty a budu …viac
Abstract:
The goal is to map and define one of the border areas of new media art creation on the edge of gastronomy, art and new media. First, we focus on the history and development of this relationship since the second half of the twentieth century to the present. We will monitor the way the new media has contributed and practice that surrounds them (hacking, hactivismus, DIY), to develop Food hackingu. They …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedúci: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Panák Husárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Práce na příbuzné téma