Anežka Uhrová

Bakalářská práce

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady formou kompostování

Management of biodegradable waste through composting
Anotace:
Cílem bakalářské práce je rešeršně popsat a charakterizovat proces kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V bakalářské práci bude uveden výběr nejdůležitějších pojmů a legislativy spojené s biologicky rozložitelnými odpady. Stručný popis způsobů nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Dále zpracované statistické údaje o produkci a nakládání s biologicky rozložitelnými …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to describe and characterize the composting process as a way of handling biodegradable waste. The bachelor thesis will list the most important concepts and legislation related to biodegradable waste. Brief description of the ways of handling biodegradable waste. Further elaborated statistical data on the production and management of biodegradable waste in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
  • Oponent: Pavlína Ondrušová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Technologie odpadů / Odpadové hospodářství