Bc. Jana Veselá

Diplomová práce

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně ve Veverských Knínicích

Composting of biodegradable waste in composting plant Veverské Knínice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou biologicky rozložitelných odpadů a kompostování. Obsahuje několik částí. První část se týká legislativy, zákonných předpisů, způsobů nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a popisem procesu kompostování a anaerobní digesce. V práci bylo také charakterizováno několik základních pojmů vycházejících ze zákona o odpadech, vztahující se k dané problematice, …více
Abstract:
This thesis deals with the issues of biodegradable waste and composting. It contains several parts. The first part relates to legislation, legal regulations, different ways of dealing with biodegradace waste and composting and anaerobic digestion. In this work, a few of the basic concepts stemming from the Law of Waste were also explained, such as the concept of waste, biodegradable waste, biodegradace …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
 • Oponent: Pavlína Ondrušová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 03k7n3 03k7n3/2
2. 5. 2016
Složky
Soubory
Halíčková, K.
2. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.