Theses 

Výkladní skříně a věrnostní program RENOME jako podpora prodeje firmy Baťa – Jana ONDILLA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana ONDILLA

Bakalářská práce

Výkladní skříně a věrnostní program RENOME jako podpora prodeje firmy Baťa

Shop Windows and Loyalty Program RENOME as a Sales Promotion for Bata Company

Anotace: Práce je zaměřena na využití nástrojů podpory prodeje. Teoretická část se věnuje objasnění základních pojmů marketingového komunikačního mixu s důrazem na výhody a nevýhody výkladních skříní a věrnostních programů. Praktická část se pak zabývá uvedenými nástroji podpory prodeje společnosti Baťa. Obsahem praktické části je také vyhodnocení dvou výzkumů. První se bude zabývat věrnostním programem RENOME, který byl minulý rok ukončen a analyzovat jaký vliv měl konec tohoto multibrandového programu na spotřebitele. Další vyhodnocení bude k výkladním skříním a analýza jejich vlivu na rozhodovací proces spotřebitele. V závěru práce budou navrženy možnosti zlepšení stávajícího stavu.

Abstract: My thesis is focused on the usage of sales promotion tools. The theoretical part deals with the explanation of basic concepts of marketing communication mix; the emphasis is put on shop window and loyalty program advantages and disadvantages. The practical part is concerned with the foregoing sales promotion tools applied at Baťa Company. The practical part also comprises two researches and their evaluation. The first research examines the collective loyalty program RENOME, which was ended last year, and the impact of its termination on consumers. The second research considers shop windows and how they affect the decision-making process of consumers. There will be some proposed options for improving the current situation at the end of the thesis.

Klíčová slova: podpora prodeje, výkladní skříň, věrnostní program, nákupní chování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26082 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ONDILLA, Jana. Výkladní skříně a věrnostní program RENOME jako podpora prodeje firmy Baťa. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 05:15, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz