Bc. Ivona Kejíková

Master's thesis

Využití QR kódu ve výuce zeměpisu

Use of QR Code in Teaching Geography
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá terénní výukou geografie s využitím quick response (QR) kódů a propojuje výuku zeměpisu s pohybem a moderními technologiemi. V teoretické části jsou uvedeny informace o terénní výuce a pohybových aktivitách při výuce zeměpisu, QR kódech a možnostech využití mobilních dotykových zařízení ve vzdělávání. V praktické části jsou představeny tři návrhy terénní výuky zeměpisu, při …viac
Abstract:
This master‘s thesis focuses on outdoor learning with application of quick response (QR) code in geography and connects learning geography with physical education and modern technologies. The theoretical part of the thesis deals with information about outdoor learning and physical activities in geography learning process, about QR codes and the use of mobile technologies in education process. In practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedúci: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta