Bc. Petra Barochová

Master's thesis

Mimoškolní četba současných dětí 6.-7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji

Extra-curricular reading of the pupils in the sixth and seventh grades at lower secondary schools in the Liberec region
Abstract:
The main purpose of diploma thesis is to describe the status of out of school reading of present children at primary schools in 6th and 7th grades in the Liberec region with questionnaire survey. 598 students were involved in questionnaire survey, concretely 325 boys and 273 girls from eight elementary schools in the Liberec region. 11 teachers of the Czech language and literature who also participated …more
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat stav mimoškolní četby současných dětí 6. a 7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji formou dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření pro ţáky se zúčastnilo celkem 598 ţáků, konkrétně 325 chlapců a 273 dívek, z 8 základních škol v Libereckém kraji. Pro doplnění informací diplomové práce poslouţilo dotazníkové šetření pro učitele, na kterém se podílelo 11 učitelů …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 7. 2013
Accessible from:: 12. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2013
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Váňová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Barochová, Petra. Mimoškolní četba současných dětí 6.-7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji. Liberec, 2013. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.7.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 7. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN