Jan Pavliš

Bakalářská práce

Nákupní chování čtenářů žánrů sci-fi, fantasy a hororu

The Shopping Behavior of Readers of Sci-fi, Fantasy and Horror Genres
Anotace:
Tato práce pojednává o nákupním chování čtenářů literárních žánrů fantasy, sci-fi a horor. Práce se pokouší zmapovat jejich nákupní návyky určit, jaké jsou jejich nákupní preference co se týče formy, ceny a distribuce produktu. A zjistit, co je ovlivňuje při nákupu knihy od neznámého autora které komunikační kanály sledují a vnímají.
Abstract:
This thesis explores shopping behaviour of readers of fantasy, sci-fi and horror literary genres. The thesis is trying to describe their shopping habits and preferences in sence of form, price and distribution of a book. And also to explain what influences the readers du-ring purchase of a book from an unknown author which communication channels they percieve and which they follow by themselves.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavliš, Jan. Nákupní chování čtenářů žánrů sci-fi, fantasy a hororu. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce